በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የICT4D የምርምር ማዕከል የ Mobile Application Development (React Native) በሚል ርዕስ በማእከሉ የስልጠናዎች አስተባባሪ አዘጋጅነት ለተከታታይ 3 ወራት ሲሰጥ የነበረውን ስልጠና አጠናቀቀ።
SEMINAR Sharing Experiences on "Developing a Locally Embedded Curriculum for IT-Driven Agri-Food Business Development”
Paper Submission Deadline Extended for July 15, 2022, 4th International Conference on ICT for Development for Africa (ICT4DA2022)
A Training on CCNA Certification and Cybersecurity
Third International Conference on ICT for Development for Africa (ICT4DA2021)
Certificate awarded to those who completed Advanced Web Design and Development training
Certificate awarded to those who completed Advanced Web Design and Development training
Community Innovation Hub, Entrepreneurship and Financial Education ToT
Training on Local Area Networking (LAN) and Business Skills for small Scale Business
Workshop on Biomaker Challenge
previous next

News, Updates and Announcements

CCNA certification proves you have what it takes to navigate the ever-changing landscape of IT. CCNA exam covers networking fundamentals, IP services, security fundamentals, automation and programmability. Designed for agility and versatility, CCNA validates that you have the skills required to manage an optimize today’s most advanced networks.

The 4th International Conference on Information and Communication Technology for Development for Africa (ICT4DA2022), will take place in Bahir Dar, Ethiopia on 28-30 November, 2022. ICT4DA2022 is aims to bring together researchers, engineers, developers, and practitioners from the academia and the industry to present and discuss their research work in the area of ICT for Development.

ICT4D Research center is planning to offer a training on React Native.  React Native (also known as RN) is a popular JavaScript-based mobile app framework that allows you to build natively-rendered mobile apps for iOS and Android. The training will be given for three months (once per-week-3 hours, Total of 36 hours) by trainers who have a hands-on experience on the framework. The in-person training will be scheduled on weekends and it will be provided in Bahir Dar Institute of Technology.

በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የICT4D የምርምር ማዕከል የ Mobile Application Development (React Native) በሚል ርዕስ በማእከሉ የስልጠናዎች አስተባባሪ አዘጋጅነት ለተከታታይ 3 ወራት ሲሰጥ የነበረውን ስልጠና አጠናቀቀ።

በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የICT4D የምርምር ማዕከል የ Mobile Application Development (React Native) በሚል ርዕስ በማእከሉ የስልጠናዎች አስተባባሪ አዘጋጅነት ለተከታታይ 3 ወራት ሲሰጥ የነበረውን ስልጠና አጠናቀቀ።
==========
ስልጠናውም Introduction to React Native, Expo, npm, JSX፣ Native modules Basics የሚሉ ርዕሶች የተካተቱበት እንደ ነበር እና በሥልጠናውም ሰልጣኞቹ የተማሩትን የሚተገብሩባቸው የተለያዩ ተግባራዊ ልምምዶችና ፕሮጀክቶች በሰልጣኞች ተሰርተዋል።
ስልጠናውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ለተከታተሉ 25 ሰልጣኞች በማዕከሉ ዳይሬክተር ዶ/ር እሱባለው አለምነህ አማካኝነት የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል።
ዶ/ር እሱባለው አለምነህ ባደረጉት ንግግር የተሰጠው ስልጠና ለሁለተኛ ዙር እንደሚቀጥል ገልጸዋል።

slidephoto caption: 
በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የICT4D የምርምር ማዕከል የ Mobile Application Development (React Native) በሚል ርዕስ በማእከሉ የስልጠናዎች አስተባባሪ አዘጋጅነት ለተከታታይ 3 ወራት ሲሰጥ የነበረውን ስልጠና አጠናቀቀ።
slide_photo: 

A Training on CCNA Certification and Cybersecurity

CCNA certification proves you have what it takes to navigate the ever-changing landscape of IT. CCNA exam covers networking fundamentals, IP services, security fundamentals, automation and programmability. Designed for agility and versatility, CCNA validates that you have the skills required to manage an optimize today’s most advanced networks.

Call for React Native Training

ICT4D Research center is planning to offer a training on React Native.  React Native (also known as RN) is a popular JavaScript-based mobile app framework that allows you to build natively-rendered mobile apps for iOS and Android. The training will be given for three months (once per-week-3 hours, Total of 36 hours) by trainers who have a hands-on experience on the framework. The in-person training will be scheduled on weekends and it will be provided in Bahir Dar Institute of Technology. Fundamental programming concepts are pre-requisites to join this training.

Pages