News page

ቢቴክ በማዕከሉ የተመረቱ የግብርና እቃዎችን ለተመረጡ የሴት አርሶ አደሮች አስረከበ
ቢቴክ በማዕከሉ የተመረቱ የግብርና እቃዎችን ለተመረጡ የሴት አርሶ አደሮች አስረከበ
... More
በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩትን ጨምሮ የ3 ዩኒቨርሲቲ የሥራ ፈጠራ ጀማሪ ተማሪዎችን ማዕከል ያደረገው አውደ ርዕይ
በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩትን ጨምሮ የ3 ዩኒቨርሲቲ የሥራ ፈጠራ ጀማሪ ተማሪዎችን ማዕከል ያደረገው አውደ ርዕይ ተጠናቀቀ።
በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ (GERD) ጉብኝት
በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ (GERD) ተገኝቶ የዩኒቨርሲቲውን 60ኛ ዓመት የአልማዝ ኢዮቤልዩ በዓል አከበረ።

Pages