BiT Snapshot

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በመተባበር ያዘጋጁት ለኮንስትራክሽን ባለሙያወች ሲሰጥ የነበረው ተግባር ተኮር ስልጠና ተጠናቀቀ

Body: 
ስልጠናው ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ለተውጣጡ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ባለሙያዎች ከጥር 14/2013 ዓ.ም. ጀምሮ ለተከታታይ 17 ቀናት በባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በሲቪል እና ውሃ ሃብት ምህንድስና ፋኩልቲ ላቦራቶሪዎች የተሰጠ ሲሆን በፋኩልቲው መምህራን እና ቴክኒካል አሲስታንቶች አማካኝነት መከናወኑ ታውቋል፡፡ ስልጠናውን በስኬት ላጠናቀቁ ሰልጣኞች በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራዎች ዙሪያ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው ሲምፖዚየም እና ኤግዚቢሽን መድረክ ላይ በተገኙት በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚንስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶ/ር መስፍን አሰፋ እና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ዶ/ር ሰይፉ አድማሱ የእውቅና ሰርቲፊኬት ተበርክቶላቸዋል፡፡
images: 
Share