BiT Snapshot

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በመተባበር ባዘጋጁት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የስራ አመራር ስልጠና መድረክ ላይ የባህር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፕሮጀክት ኤግዚቢሽን አቀረበ

Body: 
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ቤተ-መፅሀፍት የሆነው ጃን ሞስኮቭ ላይብራሪ የስልጠናውን የከሰዓት በኋላ መርሃ-ግብሮች ያስተናገደ ሲሆን በውስጡ በሚገኙት አምስት የተለያዩ አዳራሾች የቡድን ውይይቶች ተካሂደዋል፡፡ በውይይት መድረኮቹ የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች፣ የሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዚደንቶች እና ሌሎች አመራሮች እንዲሁም ከባለ ድርሻ አካላት የተውጣጡ ተሳታፊዎች የተካተቱባቸው ሲሆን የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያሰናዳቸውን የዚህ አመት ተመራቂዎች የሰሯቸውን የተመረጡ የመመረቂያ ፕሮጀክቶች እና በተለያዩ ፋኩልቲዎች የተሰሩ የማህበረሰብ አገልግሎት እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ፕሮጀክቶችን ያካተቱ ኤግዚቢሽኖች በረፍት ሰዓቶች ለተሳታፊዎቹ አቅርቧል፡፡
images: 
Share