BiT Snapshot

በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የቢዝነስ ኢንኩቤሽን እና የቴክኖሎጂ ስራ ፈጠራ ማዕከል ለተመራቂዎች ስልጠና መስጠት ጀመረ

Body: 
“Learn to build your own business idea and learn how to sell it” በሚል ርዕስ ከየካቲት 08/2013 ዓ.ም. ጀምሮ ለ7 ተከታታይ ቀናት የሚሰጠውን ስልጠና የኢንስቲትዩቱ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ዶ/ር መኳንንት አገኘሁ በአካል ተገኝተው ከፍተዋል፡፡ በመክፈቻው ፕሮግራም ላይ ዶ/ር መኳንንት እንደተናገሩት ማዕከሉ ከተቋቋመበት አጭር ጊዜ ጀምሮ ላከናወናቸው ተግባራት እውቅና ሰጥተው ሰልጣኞቹ ይህንን የስልጠና ዕድል በሚገባ ተጠቅመው የስራ ፈጠራ ሃሳባቸውን ከፍ ወዳለ ደረጃ የሚያሸጋግሩበት መድረክ እንደሚሆን ያላቸውን እምነት የገለጹ ሲሆን ለgiz እና መሰል ድጋፍ አድራጊ ተቋማት በኢንስቲትዩቱ ስም ምስጋና አቅርበዋል፡፡ የማዕከሉ ዳይሬክተር አቶ ሄኖክ መብራቴ በበኩላቸው ስለ ማዕከሉ አጭር ገለፃ አቅርበው የስልጠናውን ዋና አላማ እና ዝርዝር መርሃ-ግብር ለሰልጣኞች በማስተዋወቅ ስልጠናውን አስቀጥለዋል፡፡
images: 
Share