BiT SNAPSHOT

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እና የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በመተባበር ያዘጋጁት የተዋደደ የኢንጂነሪንግ እና የቴክኖሎጂ ቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች ስርዓተ ትምህርት ግምገማ አገር አቀፍ ወርክሾፕ ተካሄደ