የደረጃ ዕድገት ማስታወቂያ

የባህር ዳር ቴክኖሎጅ ኢንስቲትዩት ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ክፍት የስራ መደቦች ሠራተኞችን አወዳድሮ የደረጃ ዕድገት መስጠት ይፈልጋል፡፡

ስለሆነም መስፈርቶችን የምታሟሉ ሠራተኞች ከ20/02/2007 ዓ.ም እስከ 24/02/2007 ዓ.ም ድረስ በስራ ሰዓት የሰው ሀብት ስራ አመራር ቢሮ መስፈርቱ የሚጠይቀውን መረጃ ዋናውንና ኮፒውን በመያዝ እንድትመዘገቡ እናሳውቃለን፡፡

ማንኛውም ሠራተኛ ለደረጃ ዕድገት ውድድር በዕጩነት ለመመዝገብ፡-

·       የሙከራ ቅጥር ጊዜውን የፈጸመና ቋሚ ሠራተኛ የሆነ፣

·       የጊዜያዊ ሠራተኛ ወይም የኮንትራት ቅጥር ያልሆነ፣

·       ቀደም ሲል የደረጃ ዕድገት ያገኘ ከሆነ ዕድገት ባገኘበት የሥራ መደብ ላይ ከ9 ወር ላለነሰ ጊዜ የሠራ፣

·       ከዚህ በፊት የሥራ አፈፃፀም የሌለው በየ6ወሩ የተሞላ የቅርብ ጊዜ 2 የሠራ አፈፃፀም ግምገማ ማምጣት ይጠበቅበታል፡፡

ባህር ዳር ቴክኖሎጅ ኢንስቲትዩት ግዥ የስራ ክፍል

ተ.ቁ

የስራ መደቡ መጠሪያ

ደረጃ

ብዛት

የመደብ መታዎቂያ

ቁጥር

የትምህርት ደረጃ

የትምህርት ዝግጅት/

የስልጣና መስክ

ተፈላጊ የሥራ ልምድ

የሥራ ልምድ/አገልግሎት

ደመወዝ

ምርመራ

1

የግዥ ክፍል ኃላፊ

ፕሳ 9

1

8.14/ባድዩ - 4535

የመጀመሪያ ዲግሪ እና በላይ

Øፐርቸዚንግ

Øማርኬቲንግ

Øአካውንቲንግ

Øማኔጅመንት

Øቢዝነስ ማኔጅመንት

Øሎጅስቲክስ

 

Øግዥ ክፍል ኃላፊነት/ ከፍተኛ ባለሞያነት

Øበገበያ ጥናት ኃላፊነት/ከፍተኛ ባለሙያነት

Øበንብረት አስተዳደር ክፍል ኃላፊነት/ ከፍተኛ ባለሙያነት

Øበፋይናንስ ክፍል ኃላፊነት/ከፍተኛ ባለሙያነት

Øበሂሳብ ክፍል ኃላፊነት/ ከፍተኛ ባለሙያነት

Øበኦዲተርነት/ኢንስፔክሽን ኃላፊነት/ ከፍተኛ ባለሙያነት

Øየመጀመሪያ ዲግሪና 10 ዓመት

Øየማስተርስ ዲግሪና 8 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ(PhD) 6 ዓመት

5781.00

 

2

የውል አስተዳደር ባለሙያ III

ፕሳ 6

1

8.14/ባድዩ - 4542

የመጀመሪያ ዲግሪ እና በላይ

Øሕግ

Øፐርቸዚንግ

Øማርኬቲንግ

Øሎጅስቲክስ

Øማኔጅመንት

Øአካውንቲንግ

Øኢኮኖሚክስ

Øቢዝነስ ማኔጅመንት

 

Øበውል አስተዳደር ባለሙያነት

Øበግዥ/በንብረት አስተዳደር ባለሙያነት

Øበህግ አገልግሎት ባለሙያነት

Øበጉዳይ አስፈጻሚነት

Øበጨረታና ስፔስፊኬሽን ዝግጅት ባለሙያነት

Øበገብያ ጥናት ባለሙያነት

Øበደንበኛች አገልግሎት፣ ተማሪዎች አገልግሎት፣ በተከታታይና ርቀት ትምህርት፣ በሰው ኃይል አስተዳደር፣ በቤተ መጽሕፍት ባለሙያነት፣ በኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪነት፣ በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ አንድ ዓመት የሰራ

Øከሴክሬታሪነት በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ ሁለት ዓመት የሰራ

 

 

 

Øየመጀመሪያ ዲግሪና 7 ዓመት

Øየማስተርስ ዲግሪና 5 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ(PhD)3 ዓመት

 

vለህግ የት/ት ዝግጅት

Øየመጀመሪያ ዲግሪና 5 ዓመት

Øየማስተርስ ዲግሪና 3 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ(PhD) 2 ዓመት

 

 

 

 

3909.00

 

3

ከፍተኛ የግዥ ባለሙያ III

ፕሳ 6

1

8.14/ባድዩ - 4544

የመጀመሪያ ዲግሪ እና በላይ

Øፐርቸዚንግ

Øማርኬቲንግ

Øማኔጅመንት

Øቢዝነስ ማኔጅመንት

Øአካውንቲንግ

Øሎጅስቲክስ

Øኢኮኖሚክስ

 

Øበግዥ/በንብረት አስተዳደር ባለሙያነት

Øበገብያ ጥናት ባለሙያነት

Øበጨረታና ስፔስፊኬሽን ዝግጅት ባለሙያነት

Øበሂሳብ/በበጀት ሰራተኝነት

Øበኦዲተርነት

Øበገንዘብ ያዥነት

Øበደንበኛች አገልግሎት፣ ተማሪዎች አገልግሎት፣ በተከታታይና ርቀት ትምህርት፣ በሰው ኃይል አስተዳደር፣ በቤተ መጽሕፍት ባለሙያነት፣ በኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪነት፣ በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ አንድ ዓመት የሰራ

Øከሴክሬታሪነት በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ ሁለት ዓመት የሰራ

Øየመጀመሪያ ዲግሪና 7 ዓመት

Øየማስተርስ ዲግሪና 5 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ(PhD)3 ዓመት

 

3909.00

 

4

ሴክሪታሪ I

ጽሂ 8

2

8.14/ባድዩ - 4536 - 8.14/ባድዩ - 4537

በቀድሞው 12ኛ ክፍል በአሁኑ 10ኛ ክፍል እና በላይ

Øየኮምፒዩተር/ የታይፒስት ምስክር ወረቀት ያለው

 

Øበሴክሪታሪነት

Øበታይፒስትነት ወይም በማንኛውም የስራ ክፍሎች ያገለገለ

Øበቀድሞው 12ኛ በአሁኑ አስረኛ ክፍል እና 8 ዓመት

Øየአንደኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ 10+1/ ደረጃ 1 እና 6 ዓመት

Øየሁለት ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ የቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ/ 10+2/ ደረጃ 2 እና 4 ዓመት

Ø3ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ ዲፕሎማ/ 10+3/ ደረጃ 3 እና 2 ዓመት

Ø4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 0 ዓመት

 

 

 

 

1743.00

 

ባህር ዳር ቴክኖሎጅ ኢንስቲትዩት ንብረት አስተዳደር የስራ ክፍል

ተ.ቁ

የስራ መደቡ መጠሪያ

ደረጃ

ብዛት

የመደብ መታዎቂያ

ቁጥር

የትምህርት ደረጃ

የትምህርት ዝግጅት/

የስልጣና መስክ

ተፈላጊ የሥራ ልምድ

የሥራ ልምድ/አገልግሎት

ደመወዝ

ምርመራ

1

የዕቃ ግምጃ ቤት ሰራተኛ

ጽሂ 11

1

8.14/ባድዩ - 4556

በቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ/ የ2ኛ ዓመት ኮሌጅ ትምህርት/ 10+2/ ደረጃ 2 ና በላይ

Øሎጅስቲክስ

Øማኔጅመንት

Øቢዝነስ ማኔጅመንት

Øፐርቸዚንግ

Øማርኬቲንግ

Øማቴሪያልስ ማኔጅመንት

Øኢኮኖሚክስ

Øአካውንቲንግ

Øሴክሪትሪያል ሳይንስ

Øኢንፎርሜሽን ኮምንኬሽን ቴክኖሎጅ

 

Øበንብረት አስተዳደር ባለሙያነት/ሰራተኛነት

Øበግዥ ክፍል ባለሙያነት/ሰራተኛነት

Øበሂሳብ/በጀት ሰራተኛነት

Øበማንኛውም የስራ ክፍል ዕቃ ግምጃ ቤት/ ንብረት ሰራተኛነት

Øበሀብትና ቴክኖሎጅ አጠቃቀም ባለሙያነት

Øበተማሪዎች አገልግሎት ፕሮክተርነት፣ በምግብ ቤት አስተባባሪነት/ ሽፍት መሪነት/ባለሙያነት 

Øበሰነድ ሰራተኛነት

Øበሪከርደርነት

Øበተሸከርካሪ መረጃና ደህንነትና ክትትል ባለሙያነት

Ø በሴክሬታሪነት

Øበቤተ መጽሀፍት ባለሙያነት

Øየቴክኒክ እና ሙያ ዲፕሎማ/ የ2ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/10+2/ ደረጃ 2 እና 9 ዓመት

Ø3ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ ዲፕሎማ/10+3/ ደረጃ 3 እና 7 ዓመት

4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 5 ዓመት

2628.00

 

2

የንብረት ክፍል ጸሐፊ

ጽሂ 11

2

8.14/ባድዩ - 4557 -

8.14/ባድዩ - 4558

በቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ/ የ2ኛ ዓመት ኮሌጅ ትምህርት/ 10+2/ ደረጃ 2 ና በላይ

Øሎጅስቲክስ

Øማኔጅመንት

Øቢዝነስ ማኔጅመንት

Øፐርቸዚንግ

Øማርኬቲንግ

Øማቴሪያልስ ማኔጅመንት

Øኢኮኖሚክስ

Øአካውንቲንግ

Øሴክሪትሪያል ሳይንስ

Øኢንፎርሜሽን ኮምንኬሽን ቴክኖሎጅ

 

Øበንብረት አስተዳደር ባለሙያነት/ሰራተኛነት

Øበግዥ ክፍል ባለሙያነት/ሰራተኛነት

Øበሂሳብ/በጀት ሰራተኛነት

Øበማንኛውም የስራ ክፍል ዕቃ ግምጃ ቤት/ ንብረት ሰራተኛነት

Øበሀብትና ቴክኖሎጅ አጠቃቀም ባለሙያነት

Øበተማሪዎች አገልግሎት ፕሮክተርነት፣ በምግብ ቤት አስተባባሪነት/ ሽፍት መሪነት/ባለሙያነት 

Øበሰነድ ሰራተኛነት

Øበሪከርደርነት

Øበተሸከርካሪ መረጃና ደህንነትና ክትትል ባለሙያነት

Ø በሴክሬታሪነት

Øበቤተ መጽሀፍት ባለሙያነት

Øየቴክኒክ እና ሙያ ዲፕሎማ/ የ2ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/10+2/ ደረጃ 2 እና 9 ዓመት

Ø3ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ ዲፕሎማ/10+3/ ደረጃ 3 እና 7 ዓመት

4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 5 ዓመት

2628.00

 

3

ሴክሪታሪ I

ጽሂ 8

1

8.14/ባድዩ - 4548

በቀድሞው 12ኛ ክፍል በአሁኑ 10ኛ ክፍል እና በላይ

Øየኮምፒዩተር/ የታይፒስት ምስክር ወረቀት ያለው

 

Øበሴክሪታሪነት

Øበታይፒስትነት ወይም በማንኛውም የስራ ክፍሎች ያገለገለ

Øበቀድሞው 12ኛ በአሁኑ አስረኛ ክፍል እና 8 ዓመት

Øየአንደኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ 10+1/ ደረጃ 1 እና 6 ዓመት

Øየሁለት ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ የቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ/ 10+2/ ደረጃ 2 እና 4 ዓመት

Ø3ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ ዲፕሎማ/ 10+3/ ደረጃ 3 እና 2 ዓመት

Øየ4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 0 ዓመት

1743.00

 

 

 

ባህር ዳር ቴክኖሎጅ ኢንስቲትዩት ፋይናንስ የስራ ክፍል

ተ.ቁ

የስራ መደቡ መጠሪያ

ደረጃ

ብዛት

የመደብ መታዎቂያ

ቁጥር

የትምህርት ደረጃ

የትምህርት ዝግጅት/

የስልጣና መስክ

ተፈላጊ የሥራ ልምድ

የሥራ ልምድ/አገልግሎት

ደመወዝ

ምርመራ

1

የፋይናንስ ባለሙያ III

ፕሳ 6

1

8.14/ባድዩ - 4722

የመጀመሪያ ዲግሪና በላይ

Øአካውንቲንግ

Øአካውንቲንግና ፋይናንስ

Øባንኪንግና ፋይናንስ

Øባንኪንግና ኢንሹራንስ

Øማኔጅምንት

Øቢዝነስ ማኔጅመንት

Øኢኮኖሚክስ

Øበፋይናንስ ሰራተኛነት

Øበበጀት ሰራተኛነት

Øበኦዲተርነት

Øበአስተዳደርና ፋይናንስ አገልግሎት

Øበሂሳብ ሰራተኛነት

Øበግዥ ሰራተኛነት

Øበንብረት ክፍል ሰራተኛነት

Øበእቅድ ዝግጅትና ክትትል ሰራተኛነት

Øበደንበኛች አገልግሎት፣ በተማሪዎች አገልግሎት፣ በተከታታይና ርቀት ትምህርት፣ በሰው ኃይል አስተዳደር፣ በቤተ መጽሕፍት ባለሙያነት፣ በኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪነት፣ በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ ሁለት ዓመት የሰራ

Øከሴክሬታሪነት በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ ሦስት ዓመት የሰራ

 

Øየመጀመሪያ ዲግሪና 7 ዓመት

Øየማስተርስ ዲግሪና 5 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ (PhD)3 ዓመት

 

3909.00

 

2

የፋይናንስ ባለሙያ II

ፕሳ 5

2

8.14/ባድዩ - 4723 -

8.14/ባድዩ - 4724

የመጀመሪያ ዲግሪና በላይ

Øአካውንቲንግ

Øአካውንቲንግና ፋይናንስ

Øባንኪንግና ፋይናንስ

Øባንኪንግና ኢንሹራንስ

Øማኔጅምንት

Øቢዝነስ ማኔጅመንት

Øኢኮኖሚክስ

Øበፋይናንስ ሰራተኛነት

Øበበጀት ሰራተኛነት

Øበኦዲተርነት

Øበአስተዳደርና ፋይናንስ አገልግሎት

Øበሂሳብ ሰራተኛነት

Øበግዥ ሰራተኛነት

Øበንብረት ክፍል ሰራተኛነት

Øበእቅድ ዝግጅትና ክትትል ሰራተኛነት

Øበደንበኛች አገልግሎት፣ በተማሪዎች አገልግሎት፣ በተከታታይና ርቀት ትምህርት፣ በሰው ኃይል አስተዳደር፣ በቤተ መጽሕፍት ባለሙያነት፣ በኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪነት፣ በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ አንድ ዓመት የሰራ

Øከሴክሬታሪነት በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ ሁለት ዓመት የሰራ

Øየመጀመሪያ ዲግሪና 6 ዓመት

Øየማስተርስ ዲግሪና 4 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ (PhD) 2 ዓመት

 

3425.00

 

3

ዋና ገንዘብ ያዥ

ጽሂ 12

1

8.14/ባድዩ - 4760

3ኛ ዓመት ኮሌጅ ትምህርት/ዲፕሎማ 10+3/ና በላይ

Øአካውንቲንግ

Øአካውንቲንግና ፋይናንስ

Øባንኪንግና ፋይናንስ

Øባንኪንግና ኢንሹራንስ

Øማኔጅምንት

Øቢዝነስ ማኔጅመንት

Øኢኮኖሚክስ

Øበገንዘብ ያዥነት

Øበሂሳብ/በጀት ሰራተኛነት

Øበሰነድ ሰራተኛነት

Øበግዥ ሰራተኛነት

Øበሪከርድና ማህደር ሰራተኛነት

Øበንብረት ክፍል ሰራተኛነት

Øበሪጅስትራር ክፍል ሪከርደርነት

Øበሴክሪታሪና ገንዘብ ያዥነት

Øበዩንቨርስቲ ነዳጅና ቅባት አዳይ ሰራተኛነት

Øበተማሪዎች አገልግሎት ባለሙያነት

Øበቤተ መጻሕፍት ባለሙያነት

Øበሀብትና ቴክኖጅ አጠቃቀም ባለሙያነት

 

 

 

 

Ø3ኛ ዓመት ኮሌጅ ትምህርት/ዲፕሎማ 10+3/ና በላይ እና 8 ዓመት

Ø4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 6 ዓመት

 

3001.00

 

4

ሴክሪታሪ I

ጽሂ 8

1

8.14/ባድዩ - 4729

በቀድሞው 12ኛ ክፍል በአሁኑ 10ኛ ክፍል እና በላይ

Øየኮምፒዩተር/ የታይፒስት ምስክር ወረቀት ያለው

 

Øበሴክሪታሪነት

Øበታይፒስትነት ወይም በማንኛውም የስራ ክፍሎች ያገለገለ

Øበቀድሞው 12ኛ በአሁኑ አስረኛ ክፍል እና 8 ዓመት

Øየአንደኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ 10+1/ ደረጃ 1 እና 6 ዓመት

Øየሁለት ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ የቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ/ 10+2/ደረጃ 2 እና 4 ዓመት

Ø3ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ ዲፕሎማ/ 10+3/ ደረጃ 3 እና 2 ዓመት

Øየ4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 0 ዓመት

1743.00

 

 

  

ባህር ዳር ቴክኖሎጅ ኢንስቲትዩት የሰው ኃይል የስራ ክፍል

ተ.ቁ

የስራ መደቡ መጠሪያ

ደረጃ

ብዛት

የመደብ መታዎቂያ

ቁጥር

የትምህርት ደረጃ

የትምህርት ዝግጅት/

የስልጣና መስክ

ተፈላጊ የሥራ ልምድ

የሥራ ልምድ/አገልግሎት

ደመወዝ

ምርመራ

1

የሰው ሃብት ስራ አመራር ባለሙያ III

ፕሳ 6

1

8.14/ባዳዩ-249

የመጀመሪያ ዲግሪና በላይ

Øየሰው ኃይል አስተዳደር

Øማኔጅመንት

Øህዝብ አስተዳደር

Øትምህርት እቅድና አመራር

Øቢዝነስ ማኔጅመንት

Øኢኮኖሚክስ

Øየአስተዳደር ልማት ጥናት

Øሕግ

Øበሰው ኃይል አስተዳደር በልዩ ልዩ የስራ ዘርፎች ባለሙያነት

Øበሪከርድና ማህደር ክፍል ባለሙያነት

Øበሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ባለሙያነት

Øበርዕሰ መምህርነት

Øበዩንቨርስቲ ጉዳይ አስፈጻሚነት

Øበሬጅስትራር/ በደንበኞች አገልግሎት ባለሙያነት

Øበተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች በኃላፊነት

Ø በተማሪዎች አገልግሎት፣ በተከታታይና ርቀት ትምህርት፣ በሰው ኃይል አስተዳደር፣ በቤተ መጽሕፍት ባለሙያነት፣ በኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪነት፣ በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ አንድ ዓመት የሰራ

Øከሴክሬታሪነት በተጨማሪ ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ ሁለት ዓመት የሰራ

Øየመጀመሪያ ዲግሪና 7 ዓመት

Øየማስተርስ ዲግሪና 5 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ (PhD)3 ዓመት

 

3909.00

 

2

ሴክሪታሪ I

ጽሂ 8

2

8.14/ባድዩ - 4564

በቀድሞው 12ኛ ክፍል በአሁኑ 10ኛ ክፍል እና በላይ

Øየኮምፒዩተር/ የታይፒስት ምስክር ወረቀት ያለው

 

Øበሴክሪታሪነት

Øበታይፒስትነት ወይም በማንኛውም የስራ ክፍሎች ያገለገለ

Øበቀድሞው 12ኛ በአሁኑ አስረኛ ክፍል እና 8 ዓመት

Øየአንደኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ 10+1/ ደረጃ 1 እና 6 ዓመት

Øየሁለት ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ የቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ/ 10+2/ ደረጃ 2 እና 4 ዓመት

Ø3ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ ዲፕሎማ/ 10+3/ ደረጃ 3 እና 2 ዓመት

Øየ4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 0 ዓመት

1743.00

 

ባህር ዳር ቴክኖሎጅ ኢንስቲትዩት ጠቅላላ አገልግሎት የስራ ክፍል

ተ.ቁ

የስራ መደቡ መጠሪያ

ደረጃ

ብዛት

የመደብ መታዎቂያ

ቁጥር

የትምህርት ደረጃ

የትምህርት ዝግጅት/

የስልጣና መስክ

ተፈላጊ የሥራ ልምድ

የሥራ ልምድ/አገልግሎት

ደመወዝ

ምርመራ

1

ሾፌር III

እጥ 6

2

8.14/ባዳዩ-3520 - 8.14/ባዳዩ-3521

4ኛ ክፍል እና በላይ

Øየቀለም

Øየስራ ልምድ አይጠይቅም

Ø4ኛ ክፍል ትምህርት ያጠናቀቀና 4ኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ

1305.00

 

2

ሾፌር IV

እጥ 7

3

8.14/ባዳዩ-3541 -8.14/ባዳዩ-3543

 

4ኛ ክፍል እና በላይ

Øየቀለም

Øበሾፌርነት

Ø4ኛ ክፍል ትምህርት ያጠናቀቀና 4ኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ 2 ዓመት የስራ ልምድ

1511.00

 

3

የኤሌክትሪክ መስመር ጥገና ቴክኒሽያን

መፕ 12

3

8.14/ባዳዩ-2561 -8.14/ባዳዩ-2563

 

ዲፕሎማ/10+3 እና በላይ

Øኤሌክትሪክሲቲ

Øኤሌክትሪክ ኢንጅነሪንግ

Øሜካኒካል ምህንድስና

Øአውቶ መካኒክ

Øበተሸከርካሪ ጥጋና ባለሙያነት

Øበኤሌክትሪክ መስመር ጥገና ባለሙያነት

Øበዳቦ/ቦይለር ማሽን ባለሙያነት

Øየጥገና ንዑስ ኬዝ ቲም አስተባባሪነት/ባለሙያነት

Øበገቢዎች ማመንጫ የስራ ክፍሎች በባለሙያነት

Øበተለያዩ ማሽን ኦፕሬተርነት

Øዲፕሎማ/10+3 እና 9 ዓመት

Øከኮሌጅ በ3 ዓመት የተገኘ ዲፕሎማ/ የ4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 7 ዓመት

3425.00

 

 

ባህር ዳር ቴክኖሎጅ ኢንስቲትዩት የተማሪዎች አገልግሎት የስራ ክፍል

ተ.ቁ

የስራ መደቡ መጠሪያ

ደረጃ

ብዛት

የመደብ መታዎቂያ

ቁጥር

የትምህርት ደረጃ

የትምህርት ዝግጅት/

የስልጣና መስክ

ተፈላጊ የሥራ ልምድ

የሥራ ልምድ/አገልግሎት

ደመወዝ

ምርመራ

1

ችፍ ነርስ ፕሮፌሽናል

ፕሳ 4/1

2

8.14/ባዳዩ-1567 -8.14/ባዳዩ-1568

የመጀመሪያ ዲግሪ እና በላይ

Øክሊኒካል ነርስ

Øበጤና አገልግሎት/ተቋማት በህክምና ሙያ

Øየመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት

Øየማስተርስ ዲግሪ 0 ዓመት

5583.00

 

2

ጁኒየር ፋርማሲስት

ፕሳ 2/1

2

8.14/ባዳዩ-1631 -

8.14/ባዳዩ-1632

የመጀመሪያ ዲግሪ እና በላይ

Øፋርማሲ

Øበጤና አገልግሎት/ተቋማት በህክምና ሙያ

የመጀመሪያ ዲግሪና 0 ዓመት

3911.00

 

3

ላብራቶሪ ቴክኒሽያን

መፕ 8/2

1

8.14/ባዳዩ-1654

 

ዲፕሎማ እና በላይ

Øላብራቶሪ ቴክኖሎጅ/ ቴክኒሽያን

Øበላብራቶሪ ቴክኒሽያንነት

Øዲፕሎማና 2 ዓመት

Øየመጀመሪያ ዲግሪና 0 ዓመት

2197.00

 

4

ስፖርትና መዝናኛ አገልግሎት መለስተኛ ባለሙያ

መፕ 11

1

8.14/ባዳዩ-1317

 

ዲፕሎማ/ የ3 ዓመት የኮሌጅ ትምህርትና በላይ

Øጤናና የሰውነት ማጎልመሻ

Øሥነ ውበት/ኤስቴቲክ

Øበማንኛውም የትምህርት መስክ

Øበስፖርትና መዝናኛ አገልግሎት ባለሙያነት

Øበስፖርት አካዳሚ በልዩ ልየዩ የስራ ሰክፍሎች ባለሙያነት

Øበአትክልትና ስነ ውበት ባለሙያነት

Ø በተጠቀሱት የትምህርት ዝግጅቶች በመምህርነት/ አሰልጣኝነት

Øበተማሪዎች አገልግሎት በተለያዩ የስራ ክፍሎች በኃላፊነት/ ባለሙያነት

Øበደንበኞች አገልግሎት ባለሙያነት

Øበቤተ መጽሀፍት ኃላፊነት/ባለሙያነት

Øበሀብትና ቴክኖሎጅ አጠቃቀም ባለሙያነት

Øበተከታታይና ርቀት ትምህርት ባለሙያነት

Øበማህበራዊ አገልግሎት ባለሙያነት

 

 

 

Øዲፕሎማ/10+3/የ3ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 8 ዓመት

Øከኮሌጅ በ3 ዓመት ትምህርት የተገኘ/ የ4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 6 ዓመት

3001.00

 

5

ሴክሪታሪ I

ጽሂ 8

1

8.14/ባዳዩ-1551

በቀድሞው 12ኛ ክፍል በአሁኑ 10ኛ ክፍል እና በላይ

Øየኮምፒዩተር/ የታይፒስት ምስክር ወረቀት ያለው

 

Øበሴክሪታሪነት

Øበታይፒስትነት ወይም በማንኛውም የስራ ክፍሎች ያገለገለ

Øበቀድሞው 12ኛ በአሁኑ አስረኛ ክፍል እና 8 ዓመት

Øየአንደኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ 10+1/ ደረጃ 1 እና 6 ዓመት

Øየሁለት ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ የቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ/ 10+2/ ደረጃ 2 እና 4 ዓመት

Ø3ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ ዲፕሎማ/ 10+3/ ደረጃ 3 እና 2 ዓመት

Øየ4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 0 ዓመት

1743.00

 

 

ባህር ዳር ቴክኖሎጅ ኢንስቲትዩት ሬጅስትራር ጽ/ቤት

ተ.ቁ

የስራ መደቡ መጠሪያ

ደረጃ

ብዛት

የመደብ መታዎቂያ

ቁጥር

የትምህርት ደረጃ

የትምህርት ዝግጅት/

የስልጣና መስክ

ተፈላጊ የሥራ ልምድ

የሥራ ልምድ/አገልግሎት

ደመወዝ

ምርመራ

1

ሬጅስትራር

ፕሳ 7

1

8.14/ባድዩ -4570

 

የመጀመሪያ ዲግሪ እና በላይ

Øኮምፒዩተር ሳይንስ

Øሴክሪቴሪያል ሳይንስና ኦፊስ ማኔጅመንት

Øኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ

Øሪከርዲንግ ማኔጅመንት

Øማኔጅመንት

Øህዝብ አስተዳደር

Øትምህርት እቅድና አመራር

Øስታትስቲክስ

Øአደጋ መከላከልና ቀጣይ ልማት

Øበማንኛውም የትምህርት መስክ የተመረቀ/ች

 

Øበደንበኞች አገልግሎት ባለሙያነት

Øበተከታታይ/ርቀት ትምህርት ባለሙያነት

Øበከፍተኛ ሲስተም አድሚንስትሬተርነት

Øበርዕሰ መምህርነት/መምህርነት

Øበተማሪዎች አገልግሎት ኃላፊነት

Øበአይ.ሲቲ በተለያዩ የስራ ክፍሎች ባለሙያነት

Øበተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች ኃላፊነት/አስተባባሪነት

Øበሰው ኃይል አስተዳደር ባለሙያነት

Øበተማሪዎች አገልግሎት፣ ኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪነት፣ በቤተመጻሕፍት ባለሙያነት በተጨማሪም ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ አንድ ዓመት የሰራ/ች

 

Øየመጀመሪያ ዲግሪና 8 ዓመት

Øየማስተርስ ዲግሪና 6 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ (PhD) 4 ዓመት

4461.00

 

2

ከፍተኛ የተማሪዎች ምዝገባና ቅበላ ባለሙያ I

ፕሳ 7

3

8.14/ባዳዩ-2399 –

8.14/ባዳዩ-2401

የመጀመሪያ ዲግሪ እና በላይ

Øበማንኛውም የትምህርት መስክ

Øበደንበኞች አገልግሎት ባለሙያነት

Øበተከታታይ/ርቀት ትምህርት ባለሙያነት

Øበተለያዩ የስራ ክፍሎች ኃላፊነት/አስተባባሪነት

Øበተማሪዎች አገልግሎት ኃላፊነት/ባለሙያነት(ፕሮክተርነት፣ ሽፍት መሪነት/አስተባባሪነት)

Øበአይ.ሲቲ በተለያዩ የስራ ክፍሎች ባለሙያነት

Øበኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ልዩ ልዩ ክፍሎች ባለሙያነት

Øበሰው ኃይል አስተዳደር ባለሙያነት

 

Øበቤተ መጽሀፍት ባለሙያነት ፣ በኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪነት፣ በተጨማሪም ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ አንድ ዓመት የሰራ/ች

Øለመጀመሪያ ዲግሪ 8 ዓመት

Øለማስተርስ ዲግሪ 6 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ (PhD) 4 ዓመት

4461.00

 

3

ስታትስቲካል ዳታ ባለሙያ II

ፕሳ 5

15

8.14/ባዳዩ-2413 –

8.14/ባዳዩ-2420

የመጀመሪያ ዲግሪ እና በላይ

Øበማንኛውም የትምህርት መስክ

Øበደንበኞች አገልግሎት ሰራተኛነት

Øበሂሳብ/በጀት ሰራተኛነት

Øበተከታታይ/ርቀት ትምህርት ባለሙያነት

Øበአይ. ሲቲ/ ኢንተርኔት ካፌ ሰራተኛነት

Øበንብረት/እቃ ግ/ቤት ሰራተኛነት

Øበሰው ኃይል አስተዳደር መረጃ ጥንቅር ሰራተኛነት

Øበኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪነት

Øበተማሪዎች አገልግሎት ኃላፊነት/ባለሙያነት(ፕሮክተርነት፣ ሽፍት መሪነት/አስተባባሪነት)

Øበአይ.ሲቲ በተለያዩ የስራ ክፍሎች ባለሙያነት

Øበኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ልዩ ልዩ ክፍሎች ባለሙያነት

Øበሰው ኃይል አስተዳደር ባለሙያነት

Øበሴክሬታሪነት ወይም በቤተ መጽሀፍት ባለሙያነት፣ በተጨማሪም ከላይ በተጠቀሱት የሥራ ልምዶች በአንዱ ቢያንስ አንድ ዓመት የሰራ/ች

 

Øለመጀመሪያ ዲግሪ 6 ዓመት

Øለማስተርስ ዲግሪ 4 ዓመት

Ø3ኛ ዲግሪ (PhD) 2 ዓመት

3425.00

 

4

ሴክሪታሪ I

ጽሂ 8

1

8.14/ባዳዩ-2517

በቀድሞው 12ኛ ክፍል በአሁኑ 10ኛ ክፍል እና በላይ

Øየኮምፒዩተር/ የታይፒስት ምስክር ወረቀት ያለው

 

Øበሴክሪታሪነት

Øበታይፒስትነት ወይም በማንኛውም የስራ ክፍሎች ያገለገለ

Øበቀድሞው 12ኛ በአሁኑ አስረኛ ክፍል እና 8 ዓመት

Øየአንደኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ 10+1/ ደረጃ 1 እና 6 ዓመት

Øየሁለት ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ የቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ/ 10+2/ ደረጃ 2 እና 4 ዓመት

Ø3ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት/ ዲፕሎማ/ 10+3/ ደረጃ 3 እና 2 ዓመት

Øየ4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት እና 0 ዓመት

1743.00

 

 

 

Date: 
Fri, 10/31/2014
Place: 
ባህር ዳር ቴክኖሎጅ ኢንስቲትዩት
Share